LIP SERVICE

Feminenliğin kalıcı bir simgesi olan kırmızı dudakların çalkantılı bir tarihi vardır. Antik Mısır’da kırmızı dudaklar soyluluğun bir göstergesiydi. Yunanistan’da ise fahişeliğin bir işaretiydi. MS 1200 yılında bugünkü İtalya topraklarında dudaklarda kırmızı tonlarının olması bir saygınlık göstergesiydi. İngiltere’de 1700 ve 1800’lerde kırmızı dudaklar bir cadı olduğunuz anlamına geliyordu. Öte yandan Fransa’da üst-sınıf kadınların kırmızı ruj sürmesi teşvik ediliyordu.

Rüyalarda ise dudaklar, genellikle sevgililer ya da arkadaşlar arasındaki samimi bir iletişimi simgelerler. Bir kadının dudaklarının aldığı şekil sözcüklerden çok daha fazlasını ifade edebilir; bunu herkes bilir.

Moda samimi bir iletişimdir. Benliğin dünyaya sanatsal bir şekilde ifade edilmesidir.