YENİDEN CESUR DÜNYA

Osman Nuri İyem küratörlüğünde gerçekleşen karma sergi “Yeniden Cesur Dünya” Evin Sanat Galerisi’nde...

Aldous Huxley’nin ünlü distopik romanı Cesur Yeni Dünya, tek merkez yönetimi altındaki bir toplumu anlatır. Halka, türlü algı operasyonlarıyla ve dahası somayla* bir ütopya gibi sunulan bu dünyada savaşlar ve yoksullukla beraber aile, mahremiyet, kültürel çeşitlilik ve güzel sanatlar da ortadan kaldırılmıştır.

Evin Sanat Galerisi’nde seyirciyle buluşan “Yeniden Cesur Dünya” sergisiyse tıpkı romanda olduğu gibi, gerçek hayatta da feda etmek zorunda kaldığımız güzel sanatlara sahip çıkma çabası taşıyor. Romandakinin aksine gerçek dünyada tercihimizi sanattan yana kullanmamız kolay değil ama elzem. Açılış gününde sergiyi beraberce gezdiğimiz küratör Osman Nuri İyem, galerinin günümüzdeki genç kuşak temsilcisi ve galeriyi gelenekten aldığı gücü yenilikçi tavrıyla bütünleştiren, çağın koşullarını göz ardı etmeyen prensiplerle yönetiyor. İyem’e göre gerçek sanat anlamak ve anlamlandırmak ister ve bu konuda sorumluluk almaktan kaçmaz. Kolaycı değildir ve bir başkasının üstüne suç atmaz, çünkü sorumluluk sahibidir. İyem tüm bu düşüncelerinin ışığında, çeyrek asırlık bir geçmişe sahip Evin Sanat Galerisi’nin ne yöne doğru gittiğine işaret etmek, sanatçıların kendi evrimlerindeki ve galerinin evrimindeki tutarlı süreci ortaya koymak gibi bir çabanın da içerisinde olduğundan bahsediyor.

Bu doğrultuda galerinin yıllar boyu beraber çalıştığı ve yeni birliktelikler kurduğu sanatçılar Rahmi Aksungur, Setenay Alpsoy, Tuğçe Arıöz, Ahmet Elhan, Neş’e Erdok, Kader Genç, Hakan Gürsoytrak, Nasip İyem, Nuri İyem, Işıl Şimşek, Temür Köran, Emin Turan ve Devin Oktar Yalkın ve yapıtları “Yeniden Cesur Dünya” karma sergisinde bir araya getiriliyor. Her bir sanatçının kendi gelişimleri ve söylem birliklerini ele alabilmek adına, hem geçmiş hem de güncel yapıtlarına seçkide yer veriliyor.

Sergide bizi galerinin en yaşlı sanatçısı Nuri İyem ve en genç sanatçısı Işıl Şimşek karşılıyor. İki sanatçının eserleri yan yana gelecek şekilde yerleştirilmiş. Nuri İyem’in gençlik döneminden bir çalışmasıyla, bugün hala öğrenci olan heykeltıraş Işıl Şimşek’in yaptığı heykel arasındaki yapısal ilişki, boyayı adeta magmadan çıkarıp üzerine katman katman ilave ederek bir resim oluşturan Emin Turan’ın nüleri, Setenay Alpsoy’un kadraja sığmayan binalarının camlarına yansıyan görüntüleri, Tuğçe Arıöz’ün yapay zekayla oluşturduğu, toplumsal ve politik şiddeti görünür kılan çalışmaları gibi dikkat çekici bir çok detay seçkide mevcut.

Yeniden Cesur Dünya, 29 Nisan 2023 tarihine kadar Evin Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak.

*Soma, Aldous Huxley’nin Cesur Yeni Dünya adlı romanında toplumsal mutluluğu sağlayan, zararı minimuma indirilmiş kurgusal bir hap.