FORTE DEI MARMI

Ani bir kararla İtalya’da küçük bir sahil kasabasına yapılan seyahat, gelecekteki sayısız güzelliğin anahtarı olabilir mi?……