METAFOR YANSIMALARI

THE PILL®, 23 Mart - 28 Nisan 2024 tarihleri arasında Cem Örgen’in galerideki ilk kişisel sergisini sunmaktan mutluluk duyar. “Yağmurun Riski” başlıklı sergi, suyun, arzunun, kalp kırıklığının ve üretim süreçlerinin iç içe geçmiş maddeselliklerini, heykel, çizim, asamblaj, metin ve sesi kapsayan, aynı anda hem organik hem de yapay görünen bir dizi iş aracılığıyla araştırıyor.

Yağmurun Riski sergisinin temelinde meteorolojik bir olasılık yatıyor. Arzu, kalp kırıklığı ve travma bedensel sıvılar aracılığıyla kendini gösteriyor. Atmosferik dönüşümler, biyolojik bedenler, endüstriyel süreçler ve optik cihazlarsa yağmur yağdırmanın ya da dikkati dağılmış, dopamin bağımlısı bir ortamda anlık bir odak yaratmanın eşiğinde duran duyarlı özneler haline geliyor. Bu koşullar altında neyi ve kimi sevdiğini bulmaya yönelik küresel dürtü ve arzudan doğan sergideki heykellerin her biri sürekli dikkat dağınıklığı koşulları altında, romantik bir aşk
olasılığı, gündelik bir aile toplantısındaki duygusal durumlar, bir yaranın yumuşaklığı veya sanatsal süreçteki aydınlanma anları etrafında seçilmiş odak noktalarını ele alıyor. Nispeten küçük ve basit görünen “Atlar” isimli çelik bir heykel serginin merkezinde yer alıyor. Atlar isimli heykel bir sandalye formunu anımsatsa da eksiklikleri onun insan formuyla herhangi bir uyum sağlamasını imkansız kılıyor.

İşlevi kaybolmuş olsa da akıllara getirdiği metafor ata binme eyleminde olduğu gibi aktif. Sergide yer alan “Aileyle Kahvaltı” isimli bir diğer enstalasyon için de yine erozyonun merkezine yerleştiği söylenebilir. “Açık Ameliyat “ ise yumuşak doku üzerinde farklı biçimlerde yaralar, yara dokusu üzerinde dolgular ve dikişlerden oluşan bir envanter. Cem Örgen’in Yağmurun Riski isimli sergisinde yer alan işler gündelik uyaranlar ve arzuların değişme hızının yarattığı manevi yıkıntıları inceliyor. Onun işlerinde madde ve maddi süreçler kolektif ve bireysel travma katmanlarını temsil ediyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunu olan sanatçı yerleştirme, buluntu nesneler, fotoğraf, heykel, video ve resim mecralarını kullanıyor.